Zehnder voorheen E. Stork Air (fabrikant van ventilatiesystemen)

Rol: Projectleider

Verantwoordelijkheden:
Het aanpassen van de logistieke activiteiten en organisatie als gevolg van een reorganisatie van de activiteiten in België.

Activiteiten:
Analyseren bestaande situatie en het opstellen van een toekomstgericht logistiek concept.
Eerste stappen uitgevoerd v.w.b. inrichting en omvorming (cultuurverandering, coaching).
Voorraadanalyse uitgevoerd en voorraadreductie doorgevoerd. 
Samen met de organisatie een nieuw magazijn gezocht, ingericht en de verhuizing gecoördineerd.

Resultaat:
Nieuw toekomstgericht logistiek concept.
Uitvoeren van 1e stap door het realiseren van een nieuw magazijn in Mechelen.