Dick is inzetbaar als interimmanager, projectleider of engineer. Adviseren, trainen en coachen hoort vanzelfsprekend bij zijn werk, dat is verweven in alles wat hij doet. Hij is er niet alleen om de klus te klaren maar juist ook om zijn kennis over te dragen, te adviseren en u en uw medewerkers te trainen en coachen, zodat het proces na zijn vertrek ook vlekkeloos door loopt.

Als interimmanager is Dick inzetbaar voor het inrichten, tijdelijk aansturen, begeleiden van reorganisaties of het oplossen van problemen in logistieke processen in serviceorganisaties en productieorganisaties. 

Dick over zijn opdracht voor een fabrikant van landbouwmachines:

Dick brengt de processen in kaart“De vraag was eigenlijk heel simpel: help onze productie staat stil! Onderdelen kwamen geheel niet of niet op tijd binnen en kwamen niet op de goede plaats bij de productielijn. Het eerste wat ik als interimmanager in zo’n situatie doe is: rust in de tent brengen. Ik ben er goed in om mijn hoofd koel te houden. Ik heb ervoor gezorgd dat die productielijn binnen twee weken weer in bedrijf was. Het was niet ideaal, maar een lopende lijn had de hoogste prioriteit. Van daaruit konden we verder werken aan de organisatie en optimalisatie van het proces. Op basis van Value Stream Mapping heb ik samen met de medewerkers de processen in kaart gebracht. Het bleek dat het proces vooral haperde bij de ontvangst en opslag de onderdelen wat een kettingreactie teweeg bracht binnen het bedrijf. Ik heb daarvoor een verbeterplan geschreven en daarmee kon het bedrijf het proces duurzaam verbeteren. Daarna heb ik samen met de organisatie de eerste stappen gezet, terwijl ondertussen de productielijn in bedrijf was. Eerst stabiliseren, dan organiseren en optimaliseren. Dat is hoe ik werk.”