Zehnder voorheen E. Stork Air (fabrikant van ventilatiesystemen)

Rol: Projectleider

Verantwoordelijkheden: aanpassen logistieke activiteiten en organisatie als gevolg van een reorganisatie en het realiseren van een nieuw magazijn.

Activiteiten: analyseren bestaande situatie en het opstellen van een toekomstgericht logistiek concept. Daarna eerste stappen uitgevoerd v.w.b. inrichting en omvorming (cultuurverandering, coaching). Voorraadanalyse uitgevoerd en voorraadreductie doorgevoerd.  Samen met de organisatie een nieuw magazijn gezocht, ingericht en de verhuizing gecoördineerd.