AGCO Corp. (fabrikant van speciale zware landbouwmachines)

Rol: interim Warehouse manager.

Verantwoordelijkheden: de levering van onderdelen t.b.v. productie, service en verkoop weer op de rails krijgen na een niet goed uitgevoerd ERP-implementatie (SAP & Navision).

Activiteiten: zeker stellen levering onderdelen (crisismanagement, binnen 2 weken op rit). Leidinggeven aan het warehouse proces. Procesanalyse o.b.v. Value Stream Mapping. Het verbeteren van productieaansturing en onderdelenflow. Verbeteren en completeren data SAP. Het opstellen van een toekomstgericht plan voor structurele verbetering en het helpen met invoeren van de eerste stappen.