SMT voorheen Kuiken NV (verkoop en service Volvo construction equipement)

Rol: interim Logistiek manager.

Verantwoordelijkheden:
Aansturen logistiek proces en het verder ontwikkelen van de parts-logistieke activiteiten gericht op een ‘full service 24/7 concept’. 

 

Activiteiten:
Dagelijks aansturen logistiek proces (in- en verkoop spare parts, magazijn, facilitair en SCM).
Herinrichten processen op de gewijzigde materiaal- en informatiestromen (aanpassen ICT, toename retourstromen).
Afbouwen magazijnlocaties in het land, herinrichten van het DC.
Implementeren in-night bevoorrading tbv servicebussen.
Assortiment analyse en voorraadbeheersing geïntroduceerd.
Nieuw beleid en systematiek voor prijsstelling onderdelen.
MT-lid.

Resultaat:
Betere beschikbaarheid onderdelen in gehele Benelux in combinatie van significante daling van voorraad en logistieke kosten.