SMT voorheen Kuiken NV (verkoop en service Volvo construction equipement)

Rol: Consultant.

Verantwoordelijkheden:
Het ontwikkelen van een plan voor verbetering van de prestaties van het centraal onderdelenmagazijn.

 

 

Activiteiten:
Analyse knelpunten, voorraad- en assortiment analyses. 
Reductieplan voorraad maken en verbetervoorstellen.
Opstellen van een 'roadmap' en stappenplan voor de realisatie. 
Organisatie begeleiden met eerste stappen realisatie.

Resultaat:
Een uitgewerkt stappenplan voor het verbeteren van de performance van het centraal magazijn.