SMT voorheen Kuiken NV (verkoop en service Volvo construction equipement)

Rol: Consultant.

Verantwoordelijkheden: ontwikkelen van een plan voor verbetering prestaties centraal onderdelenmagazijn.

Activiteiten: analyse knelpunten, voorraad- en assortiment analyses, reductieplan voorraad, verbetervoorstellen, roadmap voor realisatie opstellen en organisatie begeleiden met realisatie.