Mooiland Maasland (serviceafdeling woningbouwcoöperatie)

Rol: Interim Projectleider

Verantwoordelijkheden:
Logistieke data op orde (laten) brengen na de implementatie van een nieuw ERP-systeem.

 

Activiteiten:
Herstelplan opstellen. 
Het coördineren van het data herstel.
Diverse systeem en logistieke verbeteringen doorgevoerd.
Coaching medewerkers in het werken met Navision.

Resultaat:
Parameters systeem juist ingericht en actuele en complete logistieke data in systeem.
Betere kennis en begrip van nieuwe werkwijze bij de medewerkers.