IHC Merwede Parts & Services (baggerschepen en equipment)

Rol: Interim Logistiek Manager

Taken: ontwikkelen van een strategie om van een technisch gericht naar een ‘Global’ logistiek georiënteerd bedrijf te komen. Elk schip is een uniek project met een eigen productrange.

Activiteiten: ontwikkelen en geaccepteerd krijgen strategie, opstellen logistiek concept, opzetten en leidinggeven aan centrale logistieke organisatie, inrichten wereldwijde voorraadpunten, aanpassen ICT/ERP-structuur, cultuurverandering en coaching.