Mooiland Maasland (serviceafdeling woningbouwcoöperatie)

Rol: Interim Projectleider

Verantwoordelijkheden: logistieke data op orde (laten) brengen na de implementatie van een nieuw ERP-systeem.

Activiteiten: herstelplan opstellen, coördineren data herstel, systeem en logistieke verbeteringen doorgevoerd, coaching medewerkers werken met Navision.